SHALA, Kujtim M. / IDENTITETI I PA/ZBULUAR: (letërsi e identitet)
Redaktor Eqrem Basha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2019, 338 f., 17x25 cm. (Botime të veçanta CLXXIX / Seksioni i Gjuhës dhe Letërsisë. Libri 64)
Tit. në faqen paral.: Un/revealed identity: (literature and identity)
KDU 821.18.09
ISBN 978-9951-26-000-8
COBISS.KS-ID 384870919