Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë

Këshilli Ndërakademik për Gjuhën Shqipe
Shqipja e shkruar në Kosovë në shekullin XX
Përgatitja e veprës së plotë të Norbert Joklit
Fjalor shpjegues i informatikës