Nexhat Daci

Akademik
Print

Biografia


 

Lindi më 1944 në Tërnoc, ku mbaroi shkollimin fillor. Shko­llimin e mesëm e kreu në Leskoc (1956-1960). Studimet universitare i mba­roi në Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore (Dega e ki­misë) në Beograd (1962-1966), ku u diplomua në qershor të vitit 1966. Studimet pasuniversitare i mbaroi në fakultetin dhe drejtimin e njëjtë në Beograd (1966-1968). Një kurs pasuniversitar e ka mbaruar Lièges (Belgjikë), në vitin 1970. U dok­torua në vitin 1973 në Universitetin e Zagrebit. Studimet e pasdoktoraturës i vazhdoi në Angli (Universiteti i Bradfordit) në vitin 1974.
Pas përfundimit të studimeve të rregullta dhe të magjistraturës, në vitin 1968 zuri punë – asistent në Fakultetin Filozofik të atëhershëm, në Katedrën e Kimisë. Karrierën universitare (më 1971 ligjërues; më 1974 profesor inordinar; më 1984 profesor ordinar) pa ndërprerje e ka ushtruar në Prishtinë, ndërsa dhjetëra herë ka pasur udhëtime studimi në Çeki (Brno), Shqipëri, Angli (Bradford, Oksford, Londër), Skotlandë (Aberdin).
Ka marrë pjesë në tubime shkencore (sim­poziume, konferenca dhe kongrese) në nivele kombëtare dhe ndërkombëtare në: SHBA, Angli, Gjermani, Itali, Turqi, Hungari, Slloveni, Kroaci, Serbi, Shqipëri, Kosovë. Është anëtar i Shoqatës Kimike Amerikane në vitin 1985, i Akademisë Evropiane për Çështje Mjedisi me seli në Tübingen të Gjermanisë dhe Londër në vitin 1987 dhe kombëtare, në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Ko­sovës në vitin 1993, korrespondent, dhe i rregullt në vitin 1996. Është anëtar i Akademisë Europiane të Shkencave dhe të Arteve nga viti 2014.
Gjatë periudhës akademike-universitare ka ushtruar edhe këto detyra: shef i Degës së Kimisë 1971-1973; sekretar i përgjithshëm i ASHAKut, 1994-1999; kryetar i ASHAK-ut, 1999-2002 dhe 2018-2019.
Ka qenë deputet (2001-2011) kryetar i Parlamentit të Kosovës në periudhën 2000-2004 dhe 2004-2006.

BibliografiaPunimet kualifikuese:

 • N.M. Daci, Kiseonicne funksionalne grupe u kerogenu Aleksinackog bituminoznog skriljca – Izbor metoda i kvantitativno odredjivanje, Magistarski rad, Beograd, 1968.
 • N.M. Daci, Prilog odredjivanju hemijske strukture organske supstance Kosovskog ugljena, Doktorska disertacija, Sveuciliste u Zagrebu, 1973.


Punimet shkencore:

 • N.M. Daci, Ispitivanje hemijske konstitucije kerogena Aleksinackog bituminoznog skriljca, Buletin i punimeve shkencore i FSHMN-e, Prishtinë, 103, VII, 1970.
 • N.M. Daci, A.Nura,  Prilog odredjivanju hemijske strukture organske supstance Kosovskog ugljena – Odredjivanje karbonilne grupe, Hemija u industriji, Zagreb, 359, 7, 1972.
 • N.M. Daci, Hemijska struktrura i osobine Kosovskog ugljena, Hemija u industriji, Zagreb,1973, 3, 1974.
 • N.M. Daci, Përcaktimi i strukturës së substancës organike të qymyrit të Kosovës, Buletin i FSHMN-e, Prishtinë, 31, 1, 1973.
 • N.M. Daci,  Prilog odredjivanju hemijske strukture organske supstance Kosovskog ugljena –odredjivanje estarske grupe, Buletin i FSHMN-e, Prishtinë, 127, 1, 1973.
 • N.M. Daci, K. Koci, M. Bicaj, Predlog odredjivanju hemijske strukture organske supstance Kosovskog ugljena primjenog metoda ispitivanja ekstrakta, Buletin i FSHMN-e, Prishtinë, 137, 2, 1974.
 • N.M. Daci, B. Hoxha, Përcaktimi i lagështisë së qymyrit, Buletin i FSHMN-e, Prishtinë, 225, 2, 1974.
 • N.M. Daci, B. Hoxha, Analiza e konsistuentëve inorganik të qymyrit të Kosovës, Buletin i FSHMN-e, Prishtinë, 101, 3, 1975.
 • N.M. Daci, B. Hoxha, Anorganski konstituenti Kosovskog ugljena – zavisnost sastava anorganske materije sa dubinom odkopavanja, Buletin i FSHMN-e, Prishtinë, 105, 3, 1975.
 • N.M. Daci, B. Hoxha, Përbërësit inorganik të qymyrit të Kosovës, Buletin i FSHMN-e, Prishtinë, 55, 4, 1976.
 • N.M. Daci, M. Berisha, Analiza e hirit të elektranavë të Kosovës,Buletin i FSHMN-e, Prishtinë, 145, 5, 1978.
 • N.M. Daci, M. Musaj, Hulumtimi i substancës organike të ekstraktuar nga linjiti i trajtuar me acide minerale, Buletin i FSHMN-e, Prishtinë, 151, 5, 1978.
 • N.M. Daci, N. Vrenezi, N. Berisha, K. Bekaj, S. Hamza, T. Selimi, Separation of Sulphur from Kosova Basin Coal Advances in Separation Science, rieste, Italy, 1, 16, 1978.
 • N.M. Daci, M. Bicaj, Ekstraktimi i qymyrit të tejnxerë dhe analiza e ekstrakteve, Buletin i FSHMN-e, Prishtinë, 61, 4, 1979.
 • N.M. Daci, M. Bicaj, Ekstraktimi sukcesiv i qymyrit në atmosphere të azotit, Buletin i FSHMN-e, Prishtinë, 71, 4, 1979.
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, G.Kunst, Primjena reverzne osmoze za ciscenje zagadenih voda. Zbornik radova PMF. Pristina, 7, 159 (1981).
 • N.M. Daci, S.T. Gashi, I. Ramadani, H. Mehmeti, Dezulfurizacija ugljena kemijskom oksidacija. Zbornik radova PMF. Pristina, 7, 153 (1981).
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, M. Berisha, Reverzna osmoza u funkciji zastite ccavekove okoline. Zbornik radova naucnog skupa Energija i sredina, Sarajevo, 1, 803 (1981).
 • N.M. Daci, M. Berisha, S.T. Gashi, Mogucnost dobijana cistije energije iz uglja. Zbornik radova naucnog skupa Energija i sredina, Sarajevo, 1, 175 (1981).
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, M.Berisha, The coal as additive material for preparation of asymetric CA membranes. Proc. 1st Intern. Symp. Of  Environ. Technol. for Develop. Countries, Istambul, vol 2, 152 (1982).
 • N.M. Daci, M. Berisha, S.T. Gashi, Trace Elements in Kosova’s Basin coal. Erdol und Kohle, 9, 428 (1983).
 • N.M. Daci, M. Berisha, S.T. Gashi, Trace Elements in Kosova’s Basin coal. Proc. 1st Intern. Symp. of  Environ. Technol. for Develop. Countries, Istambul, vol 2, 1 (1982).
 • N.M. Daci, M. Berisha, S.T. Gashi, XH. Ahmeti, Some aspects of desulphurization of  Kosovas Basin coal. Bull. of  Chem. Techn. of Kosovo, 2, 153 (1983).
 • N.M. Daci, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, Disa karakteristika fiziko kimike të ujit të liqenit “Batllava”. Bul. i Kim. Tekn. të Kosovës, 2, 115, (1983).
 • N.M. Daci, S.T. Gashi, T.J. Selimi. Studimi i vetive reverzo-osmotike të membranave të acetatit të celulozës për sistemet e thjeshta dhe të përbëra të elektrolitëve në tretësira ujore. Bul. i Kim. Tekn. të Kosovës, 3, 49 (1983).
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, T. Selimi, Disa karakteristika fiziko kimike të ujit të liqenit “Batllava”. Bul. i Kim. Tekn. të Kosovës, 49,2, (1983).
 • N.M. Daci, S.T. Gashi, M. Berisha, R. Mehmeti, XH. Llugiqi, Hiri i Termocentraleve “Kosova” si adsorbent për pastrimin e ujrave acidike. Bul. i punimeve të simp. mbi gjendjen, mbrojtjen dhe përp. e ambi. të njeriut në teri. e Kosovës, Zveqan, 1, 393, (1983).
 • N.M. Daci, S.T. Gashi, T.J. Selimi, Studimi i vetive të membranve asimetrike të acetati të celulozës të gatitura me sasi të ndryshme të qymyrit. Bul. i punimeve të simp. të mbi gjendjen, mbrojtjen dhe përp. e amb. Të njeriut në terit. e Kosovës, Zveqan, 1, 393, (1983).
 • N.M. Daci, M. Berisha, S.T. Gashi, Trace elements in Kosova basin coal, Erdohl und Kohle, Leinfelden (Deutchland), 428, 9, 1983.
 • N.M. Daci, E. Hoxha, S.T. Gashi, Trace metal analysis of DMF, n-Butanole and Cyclohexanole extract of Kosova Basin Coal. XEMK, 3, 23 (1984).
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, T.J. Selimi, Reverse Osmosis Properties of Cellulose acetate-coal membranes. Environ. Manag. For. Develop. Countr. Istambull, I, 1-9, 405, (1984).
 • N.M. Daci, S.T. Gashi, R.Gashi, M.Berisha, Removal of heavy metals by fly ash from acidic wastewaters. Environ. Manag. for. Develop. Countr. Istambull, I, 1-7, 266, (1984).
 • N.M. Daci, E. Hoxha, G. Vujicic, Trace Metal Analysis of Fractions of an DMSO extract of Kosova Basin Coal, Buletin De La Societe Chimique, Beograd, 49 (11) 723, 1984.
 • N.M. Daci, E. Hoxha, G. Vujicic, Trace Metal Contents of Acidic, Basic and Neutral Components of Cyclohexanole Extract of Kosova Basin Lignite, FUEL, Guilford (England) 520, 64, 1985.
 • N.M. Daci, E.Hoxha, S.T. Gashi, Trace metal analysis of humic and fulvic acids from Kosova Basin coal. Bull. of  chem. Techn. of  Kosovo, 5, 1, 45 (1985).
 • N.M. Daci, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, Mundësia e përdorimit të qymyrit si material jonkëmbyes për zbutjen e ujit. Kërkime, ASHAK, Prishtinë, 3, 43, (1985).
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, Efekti i qymyrit në vetitë reverse osmotike të membranave të acetatit të celulozës. Kërkime, ASHAK, Prishtinë, 3, 49, (1985).
 • N.M. Daci, E.Hoxha, S.T. Gashi, Trace metal distribution in acid-base-neutral components of dioxane extract from Kosova Basin coal. Vestn. Sloven. Kem. Drus. 32/1/, 1 (1985)
 • N.M. Daci, M.Berisha, S.T. Gashi, Trace Elements in Kosova’s Basin Coal. Appropriate waste Management for Developing Countries, Plenum Press, New York, 657 (1985).
 • M. Berisha, N.M. Daci, Analiza e përbërësve inorganic të izoluar me tretës joorganik nga fragmented e substances organike të qymyrit, Buletin i Kimistëve dhe Teknologëve të Kosovës, 102, 1, 1986.
 • N.M. Daci, S.T. Gashi, M.Berisha, Removal of heavy metals by fly ash from wastewaters, Environment International, Elexandria Va, USA, 1986.
 • S.T. Gashi , N.M. Daci, T. Selimi, Matjet e potencialit të membranes homogjene të polisulfonit të sulfonuar, IBID, 104, 1, 1986.
 • N.M. Daci, S.T. Gashi, S. Zhuta, D. Zeneli, Mënjanimi i fenoleve nga ujërat e ndotura, IBID, 110, 1, 1986.
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, Xh. Ahmeti, E. Hoxha, Mënjanimi i metaleve të rënda nga ujërat e ndotura, IBID, 117, 1, 1986.
 • N.M. Daci, E. Hoxha, G. Vujicic, Trace Metal Distribution in acid-basic-neutral components of pyridine extract from Kosova Basin Coal, Erdohl und Kohle, Leinfielden (Deutchland), 178, 4, 1987.
 • N.M. Daci, S. Zhuta, D. Zeneli, Aqueous Sodium Dichromate Oxidation of Kosova Basin Coal, Acta Chimica Kosovica, ACK, 7, 71, 1987.
 • N.M. Daci, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, S. Zhuta, D. Zeneli, Removal of organic pollutants from waste waters of coal processing industry with Kosova Basin Coal as adsorbent. Environ. Protec. Engine. 14, 3-4, 28 (1988).
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, Xh. Ahmeti, T.J. Selimi, E.Hoxha, Removal of heavy metals from industrial wastwaters. Chemistry for protection of the environment 1987, Elsevier, Amsterdam, New York, Tokyo, Oxford, 91 (1988).
 • N.M. Daci, Xh. Ahmeti,S.T. Gashi, D. Zeneli, S.Zhuta i N. Bajraktari, Maseni transport organskih polutana rijeke Sitnica. “Zastita voda”, 89. Rovinj, 3-5 maj 1989, JDZV, I, 225 (1989).
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, T.J. Selimi, Reverse osmosis Separation of some metal ions from mining effluents with heterogeneous asymmetric membranes. Envir. Protec. Engine., 15, 3-4, 142 (1989).
 • N.M. Daci, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, D.S. Zeneli, S. Zhuta, and N. K. Leka, Kosova Basin Coal Fly ash Adsorbent for heavy metals. The seventh International Conference “Chemistry for Protection of the Environment 1989, 4-7 september 1989, Lublin, I, 85 (1989).
 • R.B. Mehmeti, M. Bacaj, N.M. Daci, Prisustvo nutritienata u vodama rijeke Sitnica, Zastita Voda, Beograd, 1, 295, 1989.
 • N.M. Daci, D. Zeneli, S. Zhuta, Studimi spectral i ekstraktit të pyridines të qymyrit – veprimi specific i saj, Acta Chim. Kosovica, 1990.
 • N.M. Daci, Xh. Ahmeti, S.T. Gashi, D.S. Zeneli, S.Zhuta, and N. Bajraktari, Indikatorët e ndotjes organike të lumit Sitnicë. Chm. Acta. Kos., 9, 1, 31 (1990)
 • E. Beqiri, O. Leci, N.M. Daci, Mathematical model for the selfpurificatione capability of the river Sitnica, Studies in Environmental Science, Elsevier, 1990.
 • S.T. Gashi, Xh.M. Ahmeti, N.M. Daci, B. Serhati, Pracenje kvaliteta voda akumulacije “Radoniqi” , “Zastita voda 90”, Tivar, 23-25 maj, 1990, JDZV, 1, 150, (1990).
 • Xh.M. Ahmeti, S.T. Gashi, N.M. Daci, Krakterizacija i znacaj nekih mineralnih voda Kosova.” Zastita voda 91”, Neum, 20-22 maj, 1991, JDZV, 1, 120, (1990)
 • R. Mehmeti, N.M. Daci, M. Rugova, Mogucnost otklanjanja metalnih jonova iz otpadnih voda talozenjem u prisutnosti amfotermnog polielektrolita, Zastita voda, Beograd, 1990.
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, Xh.M. Ahmeti, K. Vanovci, N. Bajraktari, Thermodynamics of the absorbtion of some metal ions on bentonite, Environment protection Engineering, 118, 1990.
 • N.M. Daci, M. Behluli, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, New adsorbens for coal processing wastewater treatment. Proc. Inovation Industrial Progres and environment, Strasburg, 4-6 jun, 1991, I, 1, (1991).
 • N.M. Daci, Xh.M. Ahmeti, S.T. Gashi, R.B. Mehmeti, Burimet e ndotjes së ujërave të Kosovës – Gjendja e mjedisit shqiptar, 1993.
 • S.T. Gashi , N.M. Daci, Xh.M. Ahmeti, Hulumtimi i metodave dhe materialeve të reja për trajtimin e ujërave të ndotura – Gjendja e mjedisit shqiptar, 1993.
 • Xh.M. Ahmeti, S.T. Gashi , N.M. Daci, Karakteristikat fiziko kimike të ujërave të liqeneve akumuluese të Kosovës, Hulumtimi i metodave dhe materialeve të reja për trajtimin e ujërave të ndotura – GFjendja e mjedisit shqiptar, 1993.
 • N.M.Daci,Xh.M.Ahmeti,S.T.Gashi.R.B.Mehmeti,Sources of pollution of Kosova Waters, Envron, letters, special issue, 17 (1996).
 • S.T.Gashi, N.M.Daci, Xh.M.Ahmeti, Research on new methods and  materials for wastewater treatment, Environ. letters, special issue, 77 (1996).
 • N.M. Daci, Ndërvarësia e koncepteve zhvillimore dhe e mbrojtjes së mjedisit, Shqyrtimi multidisciplinorë i mundësive zhvillimore të Kosovës, 15-35, ASHAK, Prishtinë, 1996.
 • N.M. Daci, Mjedisi kosovar, sot dhe nesër – Zhvillimi kombëtar gjatë shekullit XXI, fq.10, New York, 1996.
 • N.M. Daci, Mjedisi kosovar, sot dhe nesër ; shek. XXI – Mendime dhe opinione, GJONLEKAJ PUBLISHING COMPANY, New York, 1996.
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, Xh.M. Ahmeti, K. Vranovci, N. A. Bajraktari. Thermodinamics of the process of adsorbtion of some metal ions on bentonite. “Kërkime” 6, 137, (1998).
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, F. Podvorica, T. Selimi, B.S.Thaçi “Development and performance of cellulose acetate-coal heterogeneous reverse osmosis membrane” Desalination, 200, 414 (2006).
 • S.T.Gashi,  N.M.Daci, F.I.Podvorica, T.Selimi, B.S.Thaçi ” Proceset membranore dhe trajtimi i ujrave të ndotura” Kërkime, ASHAK,  Prishtinë 2007.
 • N.M.Daci, S.T.Gashi dhe M.Daci – Ajvazi “Energjia dhe mjedisi në baraspeshë “ Kërkime, ASHAK, Prishtinë, 2007.
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, F. Podvorica, T. Selimi and B.S.Thaçi* “Effect of modification time of coal with aryldiazonium salts on performance of cellulose acetate-coal heterogeneous reverse osmosis membranes”  Desalination (2009) 1-8.
 • L.Zeneli, N.M.Daci, M.N.Daci, H.Paçarizi, “Effects of pollution on lead and cadmium concetration and correlation with biochemical parameters in blood of human population near by Kosovo thermo power plants” American Journal of Biochemistry and Biotechnology, 2008, 273-276.
 • L.Zeneli, H. Paçarizi, N.M. Daci, M.N. Daci-Ajvazi, A. Prenaj, // The Effects of Air Pollution And Smoking on Cadmium concentration in Human Blood and Correlation with Biochemical Parameters// American Journal of Biochemistry and Biotechnology, 5(2): 59-62, 2009.
 • Lulzim Zeneli, Nexhat Daci, Majlinda Daci-Ajvazi, H. Paçarizi, “Interaction between Cadmium and Calcium in Human Blood at the Smokers” American Journal of Pharmacology and Toxicology, 2010, 5 (1): 48-51.
 • Majlinda Daci-Ajvazi, Nexhat Daci, Lulzim Zeneli, Dafina Hoxha, “Energy and Environment on the Balance – Kosova Case”, J.Int. Environmental Application & Science, vol 5 (3), 2010.
 • Lulzim Zeneli,  Nexhat Daci,  Hidajet Paçarizi,  Majlinda Daci-Ajvazi, “Impact of Environmental Pollution on Human Health of the Population Which Lives Nearby Kosovo Thermopower Plants” Indoor and Built Environment, August 2011, vol. 20, no. 4, 479-482.
 • Lulzim Zeneli, Nexhat Daci, Hidajet Paçarizi, Majlinda Daci-Ajvazi and Salih Gashi, “Environmental Pollution from Thermo Power Plant Kosova and Impacts on the Human Health” ATINER, Recent Developments in Energy and Environmental Research, 2011, 5, 57-63.
 • Majlinda N.Daci, Nexhat M.Daci, Lulzim Zeneli, Salih Gashi, Dafina Hoxha, “Coal Ash as Adsorbent for Heavy Metal Ions in Standard Solutions, Industrial Wastewater and Streams” International Institute of the Polish Academy of Sciences, Europian Regional Centre for Ecohydrology – under the auspices of UNESCO, International Journal ECOHYDROLOGY & HYDROBIOLOGY, Vol. 11, No.1-2, 129-132, 2011.
 • Majlinda Daci-Ajvazi, Nexhat Daci,  Dafina Hoxha, ”Hiri si ndotës dhe mënjanues i joneve metalike”, Kërkime 19, ASHAK, 2012.
 • Lulzim Zeneli, Majlinda Daci-Ajvazi, Nexhat Daci, Dafina Hoxha, Agron Shala, “ Environmental Pollution and Relationship Between Total Antioxidant capacity, and Heavy Metals (Pb, Cd, Zn, Mn and Fe)” in Solanum tuberosum L., International Journal of Human and Ecological Risk Assessment, 19: 1618–1627, 2013.
 • N.Daci, M.Daci-Ajvazi, L.Zeneli, “Energjia dhe Mjedisi për Zhvillim të Qëndrueshëm”, Energjetika dhe Mjedisi për Zhvillim të Qëndrueshëm, botim i veçantë,  fq. 9-21, 2013, ASHAK.
 • Lulzim Zeneli, Nexhat Daci, “Strontium and relationship with trace elements concetration (Mg, Cu, Co and Mo) in human blood and serum”, Toxicological and Environmental Chemistry, Volume 96, Issue 5, 2014
 • Lulzim Zeneli, Ankica Sekovanic, Nexhat Daci, “Chronic exposure to aluminum, nickel, thallium and uranium and their relationship with essential elements in human whole blood and blood serum”, Journal of Environmental Science and Health Part A, 2015; 50(6):540-546.
 • Lulzim Zeneli, Ankica Sekovani?, Majlinda Ajvazi, Leonard Kurti, Nexhat Daci, “Alterations in Antioxidant Defense System of Workers Chronically Exposed to Arsenic, Cadmium and Mercury from Coal Flying Ash” Environmental Geochemistry and Health, DOI 10.1007/s10653-015-9683-2, 2015.
 • B. S. Thaçi, S. T. Gashi, N. Daci, M. Daci, A. Dylhasi, “Effect of modified coal through chemical activation process on performance of heterogeneous reverse osmosis membranes, Environment Protection Engineering, 1, vol 41, 2015.
 • Majlinda Daci-Ajvazi, Bashkim* Thaçi, Nexhat Daci, Salih Gashi, “Membrane and Adsorption Processes for Removing of Organics and Inorganics from Urban Wastewaters”, Oriental Journal of Chemistry, 32 (5), 2016.
 • Bashkim Thaçi, *Majlinda Daci-Ajvazi, Nexhat Daci, Salih Gashi, “Valorization of some untreated low cost adsorbents for water pollution control”, Current World Environment, 11(3): 2016.
 • Majlinda Daci-Ajvazi, Bashkim Thaçi, Nexhat Daci, Salih Gashi, “Biosorbents as Healthy Challenge for the Environment” International Journal of Environmental and Science Education, 12(3), 415-425, 2017.
 • M. Daci-Ajvazi, A. Mehmeti, L. Zeneli, N. Daci,  “Evaluation of Antioxidant Activity, Heavy Metals and Color Intensity of Honeys from Different Parts of Kosovo” Journal of Environmental Protection and Ecology, 18, No 2, 737–748 (2017).
 • Majlinda Daci-Ajvazi, Lulzim Zeneli, Nexhat Daci, Aferdita Krasniqi, Naime Ymeri, “Chemical effects and antioxidant responses of Urtica dioica L. extracts growing along highway”  Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 27 – No. 1/2018, 172-1792018, (2018).
 • Majlinda Daci-Ajvazi, Bashkim Thaçi, Nexhat Daci, Salih Gashi, “ Evaluation of Packed Adsorption Column for Lead, Cadmium and Zinc Removal Using Different Biosorbents” Journal of Environmental Protection and Ecolgy, 19, No 3, 997-1007, 2018.
 • B.S.Thaçi, S.T.Gashi, N.M.Daci, M.Daci-Ajvazi, “Hybrid processes evaluation of Pb(II)  removal from wastewater effluents”, Pol. J. Environ. Stud. 2021 /30/4/1-7.
 • Bashkim Thaçi, *Majlinda Daci-Ajvazi, Nexhat Daci, Salih Gashi, (2022). ‘Removal of Zinc (II) ions by Wheat Bran and Coffee Waste as Low Cost Biosorbents’, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE).


Kumtesat:

 • N.M.Daci, I. Ramadani, H. Mehmeti, Simpozium o stanju, zastiti i unapredjenju covekove sredine, Prishtinë, 31, 1977.
 • N.M.Daci, M. Musa, D. Hoxha, V-ti Jugoslovenski Simpozij ciste i primjenjene kemije, Novi Sad, 1976.
 • N.M.Daci, Savjetovanje Hemicara Srbije, Beograd, 29, 1978.
 • N.M.Daci, at all, Advances in Separation Science, Trieste, 16, 1978.
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, VII Jugoslavenski Kongres za cistu i primanjenu kemiju, Sarajevo, 86, 1979.
 • 47. S.T. Gashi, N.M. Daci, VII Jugoslavenski Kongres za cistu i primanjenu kemiju, Sarajevo, 1979.
 • N.M.Daci, International Sympozium on Environmental Impact Assesment, Aberdeen, 1980.
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, M. Berisha, Naucni skup Energija i sredna, medjusobni utjecaji i moguca rijesenja, Sarajevo (1981).
 • N.M. Daci, M. Berisha, S.T. Gashi, Naucni skup Energija i sredina, medjusobni utjecaji i moguca rijesenja, Sarajevo (1981).
 • N.M. Daci, , M. Berisha, S.T. Gashi 1st Intern. Sympo. of Envirion. Technol for Develop. Countries, Instambull, (1982).
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, M. Berisha, 1st Intern. Sympo. of Envirion. Technol for Develop. Countries, Instambull, (1982).
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, T.J. Selimi, Këshillimi i parë i Kimistëve dhe teknologëve të    Kosovës dhe Symp. i parë Jugosllav mbi elementet e rrallë, Prishtinë (1982).
 • N.M. Daci, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, Këshillimi i parë i Kimistëve dhe teknologëve të Kosovës dhe Symp. i parë Jugosllav mbi elementet e rrallë. Prishtinë (1982).
 • N.M. Daci, E. Hoxha, S.T. Gashi, VII Jugosllavenski Kongres za hemiju i hemijsku tehnologiju, Novi Sad, (1983).
 • N.M. Daci, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, IBID, 173, 1982.
 • S.T. Gashi, N. M. Daci, T. Selimi, Simpoziumi mbi gjendjen, mbrojtjen dhe përparimin e ambientit të njeriut në teritorin e Kosovës, Zveqan (1983).
 • N. M. Daci, S.T. Gashi, M. Berisha, R. Mehmeti, Simpoziumi mbi gjendjen, mbrojtjen dhe përparimin e ambientit të njeriut në teritorin e Kosovës, Zveqan (1983).
 • N. M. Daci, E. Hoxha, S.T. Gashi, III Jugoslavenski Simpozij organskoj kemiji, Ljubljana, (1984)
 • N. M. Daci, S.T. Gashi, M. Murati, Këshillimi i dytë i Kimistëve dhe i Teknologëve të Kosovës, Prishtinë (1984).
 • N. M. Daci, S.T. Gashi, K.Vranovci, Këshillimi i dytë i Kimistëve dhe i Teknologëve të Kosovës, Prishtinë (1984).
 • N. M. Daci, D. Zeneli, Jugoslovenski Simpozijum ciste I primjenjene kemije, Tuzla, 72, 1984.
 • N. M. Daci, S.T. Gashi, M. Berisha, Xh. Ahmeti, IV Jugoslavenski simpozij o analitickoj kemiji, Split, (1985).
 • M. Berisha, N. M. Daci, IBID, 247, 1985.
 • N. M. Daci, S.T. Gashi, D. Zeneli, 12th Scient. Session on Environ. Analysis. Szombathely. (Hungary), (1985).
 • S.T. Gashi, N. M. Daci, 12th Scient. Session on Environ. Analysis, Szombathely (Hungary), (1985).
 • S.T. Gashi, N. M. Daci, T.Selimi, Këshillimi i Kim. Teknol. të Kosovës, Prishtinë. (1986).
 • N. M. Daci, S.T. Gashi, S. Xhuta, D.Zeneli, Këshillimi i Kim. Teknol. të Kosovës, Prishtinë. (1986).
 • N. M. Daci, S.T. Gashi, S. Xhuta, D.Zeneli, Këshillimi i Kim. Teknol. të Kosovës, Prishtinë. (1986).
 • 104.S.T. Gashi, N. M. Daci, T. Selimi, X Sastanak Kemicara Hrvatske. Zgreb, (1987).
 • S.T. Gashi, N. M. Daci, T. Selimi, 4th European Summer School in membrane Science, Chester, (U. Kigdom) (1987).
 • S.T. Gashi, N. M. Daci, T. Selimi, E. Hoxha, 6th Inter. Conference Chem. for prot. of  Environment, Torino, (Italy)(1987).
 • S.T. Gashi, N. M. Daci, Xh. Ahmeti, D. Zeneli, S. Zhuta, 6th Inter. Conference Chem. for prot. of  Environment, Torino, (Italy) (1987).
 • N. M. Daci, E. Hoxha, X Sastanak hemicara Hrvatska, 111, 1987.
 • S.T. Gashi, N. M. Daci, T. Selimi, Xh. Ahmeti, E. Hoxha, IBID, 220, 1987.
 • S.T. Gashi, N. M. Daci, T. Selimi, IBID, 173, 1987.
 • S.T. Gashi, N. M. Daci, T. Selimi, X Sastanak hemicara Hrvatska, 1987.
 • S.T. Gashi, N. M. Daci, T. Selimi, 4th European Summer Schol in Membrane Science, Chester, England, 1987.
 • N. M. Daci, S. Zhuta, S. Gashi, Xh. Ahmeti, F. gashi, TRISOC III, Grac, 34, 1988.
 • N. M. Daci, M. Berisha, S. Zhuta, D. Zeneli, X International Sympozium Chemistry of the Mediteranien, Primosten, 108, 1988.
 • N. M. Daci, VIII Jugoslovenski Kongres za hemiju i tehnologiju, Plenarno predavanje, Prishtinë, P-6, 1988.
 • N. M. Daci, D. Zeneli, S. Zhuta, IBID, I-8, 1988.
 • N. M. Daci, D. Zeneli, S. Zhuta, VIII Jugoslovenski Kongres za hemiju i tehnologiju, Prishtinë, I-9, 1988.
 • S.T. Gashi, N. M. Daci, T. Selimi, Summer School in Advances in Membrane Phenomena and Processes, Gdansk, Sobieszewo (Poland) (1988).
 • T.Selimi, S.T. Gashi, N. M. Daci, Kongresi i VIII Jugosllav për kimin e pastër dhe të aplikuar. Prishtinë, (1988).
 • Xh. M. Ahmeti, S.T. Gashi, N.M. Daci, R. Mehmeti, N. Bajraktari, Kongresi i VIII Jugosllav për Kimin e pastër dhe të aplikuar, Prishtinë, (1988).
 • Xh. M. Ahmeti, S.T. Gashi, N.M. Daci, K. Vranovci, E. Hoxha, Kongresi I VIII Jugosllav për Kimin e pastër dhe të aplikuar. Prishtinë, (1988).
 • N.M. Daci, S.T. Gashi, Xh. M. Ahmeti, S. Zhuta, D. Zeneli, 7th Intern. Conference “Chemistry for Protection of the Environment”, Lublin, (Poland), 4-7 Semptember 1989.
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, Xh. Ahmeti, K. Vranovci, N. Bajraktari 7th Intern. Conference “Chemistry for Protection of the Environment”, Lublin, (Poland), 4-7 Semptember 1989.
 • N. M. Daci, Xh. M. Ahmeti, S.T. Gashi, D. Zeneli, S. Zhuta, N. Bajraktari, Konferencija o aktuelnim problemima zastite voda “ Zastita voda 89”, Rovinj, 3-5 maj 1989.
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, Xh. Ahmeti, K. Vranovci, N. Bajraktari, IBID, 1989.
 • N. M. Daci, M. Behluli, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, International Congres, “Inovation, Industrial Progres and Environment”, Strasbourg, 1990.
 • S.T. Gashi, N. M. Daci, Xh. M. Ahmeti, T. Selimi, Sh. Krasniqi, Engineering of membrane processes, Garmich-Parterkirchen, Bavaria, (Germany), 13-15 may 1992.
 • N. M. Daci, S.T. Gashi, Xh. M. Ahmeti, “Mjedisi shqipëtar 94, “Tiranë (13-15, XII 1993).
 • S.T. Gashi, N. M. Daci, Xh. M. Ahmeti, “Mjedisi shqipëtar 94, “Tiranë (13-15, XII 1993).
 • Xh. M. Ahmeti, S.T. Gashi, N. M. Daci, “Mjedisi shqipëtar 94, “Tiranë (13-15, XII 1993).
 • S.T.Gashi,  N.M.Daci, F.I.Podvorica, T.Selimi, B.S.Thaçi ”Development and performance of cellulose acetate_coal heterogeneous reverse osmosis membranes,Mesina Italy,26 shtator 2006
 • Gashi S. T., Daci N.M., Podvorica F.I., Selimi T. and B.S. Thaçi. “Effec t of of modification time of coal with aryldiazonium salts on performance      of cellulose acetate-coal heterogeneous reverse osmosis membranes”  Permea 2007, 02-06 shtator 2007, Siofok Hungari.
 • N.M. Daci., S.T. Gashi., M.N. Daci- Ajvazi., L.Zeneli., T. Selimi., B. Thaçi.,.“Energy and environment in the balance-Kosovo case”. 1st Symposium of Chemistry and Environment. Budvë, Mali i Zi 12-15 qershor 2007.
 • S.T.Gashi,  N.M.Daci, F.I.Podvorica, T.Selimi, B.S.Thaçi ” Proceset membranore dhe trajtimi i ujrave të ndotura” Sympoziumi për mbrojtjen e ambientit Prishtinë 26 tetor 2007 ASHAK,Prishtinë.
 • N.M.Daci, S.T.Gashi dhe M.Daci – Ajvazi “Energjia dhe mjedisi në baraspeshë“ Kërkime  2 -6 Prishtinë 2007. Tryeza shkencore
 • Majlinda Daci-Ajvazi, N.Daci, S.Govori, V.Kalaj, L.Zeneli, D.Hoxha, //Microbiological activity of some newly synthesized aspirin heteroaryl derivatives// BiCongress 08, Book of Abstracts, 326-326, Ohër,2008.
 • S.T.Gashi, N.M.Daci, T.Selimi, B.S.Thaçi, M.N.Daci-Ajvazi, A.Dylhasi, “Processes for pretreating and desalinating sea water with heterogeneous reverse osmosis membranes”. 2nd Symposium of Chemistry and Environment, 16-19 qershor 2009 Tivar (Mali i Zi).
 • S.T.Gashi, N.M.Daci, T.Selimi, B.S.Thaçi, M.N.Daci-Ajvazi, A. Dylhasi, “Performances of improved cellulose acetate – coal reverse osmosis membranes”. 2nd Symposium of Chemistry and Environment, 16-19 qershor 2009 Tivar (Mali i Zi).
 • Majlinda Daci-Ajvazi, Nexhat Daci, Salih Gashi, Dafina Hoxha, Lulzim Zeneli, Teuta Selimi, “Pollutant (Coal Ash) as Cleaner-Adsorbent for Heavy Metal Ions in Water Streams” BALWOIS 2010, Book of Abstracts 535-535, Ohër 2010.
 • B.S.Thaçi, S.T.Gashi, N.Daci, M.Daci-Ajvazi, A.Dylhasi, H.Mehmedi, “Heterogeneous reverse osmosis membranes and their application for purification of waste waters” CCTM 2010, XXI Congress Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Book of Abstracts 77-77, Ohër 2010.
 • B.S.Thaçi, S.T.Gashi, N.M.Daci, M.Daci, A.Dylhasi, “Study of heterogeneous RO membranes from CA and modified coal through chemical process”, Euromembrane 2012, Queen Elizabeth II Conference Centre, Westminster, London on 23rd-27th September 2012.
 • N.M.Daci, S.T. Gashi, M.Daci-Ajvazi, L. Zeneli, “Sustainable energy for sustainable development” 3rd Danube Academies Conference (DAC) – The voice of science, organized by European Academy of Sciences and Arts at the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 25th September 2012.
 • B. S. Thaçi S. Gashi, N. Daci M.Daci-Ajvazi, A. Dylhasi, “Study of heterogeneous reverse osmosis membranes from cellulose acetate and modified coal through chemical processes”, Procedia Engineering 44, 2012.
 • N.M.Daci, L. Zeneli, M.Daci-Ajvazi, “Impacts of thermo power plants pollution on human biochemical blood parameters. Kosova case”  4th Danube Academies Conference (DAC), organized by European Academy of Sciences and Arts at the Rumanian Academy of Sciences, Bucharest, 9-10 Aprill 2013.
 • L.Zeneli, M.Ajvazi, M.Piasek, J.Jurasovic, L.Kurti, H.Pacarizi, N.Daci, “Changes in blood antioxidant status in humans during occupational exposure to coal fly ash (CFA)”, Toxicological Letters, 221,62, 2013.
 • L.Zeneli, J.Jurasovic, M.Piasek, N.Daci, “Interaction between aluminium, nickel, thallium and uranium and essential elements (Ca, Mg, Zn, Se, Mn, Cr and Mo) in human blood and serum”, Toxicological Letters, 221, 109, 2013.
 • Nexhat Daci, Majlinda Daci-Ajvazi, “The Removal of Heavy Metal Ions From Natural Waters by Low Cost Adsorbents: Maize Cob, Olive Pit, Wheat Bran, Coffee Waste, Coal Ash and Bentonite” 7th Danube Academies Conference (DAC), Lublana, Slovenia, 2016.
 • Majlinda Daci-Ajvazi, Lulzim Zeneli, Nexhat Daci, Sevdije Govori, Albana Mehmeti, Dafina Hoxha, “KOSOVO COAL ASH A POLLUTANT AND ADSORBENT FOR ORGANIC AND INORGANIC POLLUTANTS” Gredit, Skopje, Macedonia, 2016.
 • Majlinda Daci-Ajvazi, Lulzim Zeneli, Nexhat Daci, Sevdije Govori, Albana Mehmeti, Dafina Hoxha, “Mjedisi në barazpeshë – hiri si ndotës dhe adsorbent për organikët dhe inorganikët në ujë”, Science Week, Kosovo 2016.
 • Majlinda Daci-Ajvazi, Bashkim Thaçi, Nexhat Daci, Salih Gashi, “Use of different untreated low cost adsorbents for the removal of heavy metals from aqueous solutions” KSNTEK, Tirana 2017.
 • Majlinda Daci-Ajvazi, Bashkim Thaçi, Nexhat Daci, Salih Gashi, “Evaluation of an fixed –bed adsorption column for removal of lead, cadmium and zinc using different biosorbents”, GREDIT, Skopje, Macedonia, 23-25 March 2018.


Projektet shkencore:

 • Furnizimi i Kosovës me ujë të pijës dhe hulumtimi i ujërave të ndotura, Udhëheqës projekti i financuar nga WHO, (1973-1975).
 • Zhvillimi i fazave të larta të prodhimtarisë në ekonominë e Kosovës, Udhëheqës projekti (1975-1976).
 • Hulumtimi i substancës së qymyrit dhe mundësia e përfitimit të karburantëve të pastër si dhe plehërave kimik organik, Udhëheqës projekti, (1979-1982).
 • Përcjellja e ndryshimeve të kualitetit të ujit të akumulimit të liqenit “Batllava”, (1982-1983).
 • Studimi i mundësisë së pastrimit të ujrave të ndotura të industrisë së Kosovës, (1983-1986).
 • Studimi i kualitetit dhe përbërësve të Boksitit të Kosovës, Udhëheqës projekti, (1985-1986).
 • Përcjellja e ndryshimeve të kualitetit të ujit të akumulimit të liqenit “Radoniq”, (1982-1985).
 • Kadastri i ndotësve të ujërave të Kosovës, Udhëheqës projekti, 1986-1987.
 • Hulumtimet e metaleve për gatitjen e membranave hiperfiltruese dhe mundësia e përdorimit të tyre, (1987-1989).
 • Precipitimi i hidroksideve amfoterne në prani të polielektrolitëve amfotern, 1989-1991.
 • Identifikimi i ndotësve të efluentëve të ujërave urbane dhe të industrisë dhe trajtimi i tyre, ASHAK, (2013-2014).
 • Kadastri i ndotësve të ujërave efluent në recipient dhe trajtimi i tyre (me biosorbent dhe osmozë reverse), ASHAK, (2016-2018).
 • Modifikimi i sipёrfaqes sё qymyrit me shtresa tё holla organike, ASHAK, (2019-2020).

 

Tekstet dhe Monografitë

 • N.M. Daci, Struktura organske substance Kosovskog ugljena, Prishtina, 1978.
 • N.M. Daci, Kimia Organike, (tekst universitar), Prishtinë, 1981.
 • N.M. Daci, Kimia organike për studentët e Mjeksisë dhe Biologjisë, Prishtinë, 1982.
 • N.M. Daci, O. Leci, Kimia Organike, për klasën e katërt të shkollës së mesme, Prishtinë, 1983.
 • N.M. Daci, M. Bicaj, Kimia Organike, për klasën e tretë të shkollës së mesme, Prishtinë, 1984.
 • N.M. Daci, R. Mehmeti, M. Bicaj, Xh. Ahmeti,  Kimia, për klasën e shtatë të shkollës fillore, Prishtinë, 1980.
 • N.M. Daci, R. Mehmeti, M. Bicaj,  Kimia, për klasën e tetë të shkollës fillore, Prishtinë, 1981.
 • N.M. Daci, R. Mehmeti, M. Bicaj, Xh. Ahmeti,  Kimia, për klasën e shtatë të shkollës fillore (program i ri), Prishtinë, 1987.
 • N.M. Daci, R. Mehmeti, M. Bicaj,  Kimia, për klasën e tetë të shkollës fillore, Prishtinë, 1988.
 • N.M. Daci, M. Bicaj, D. Zeneli, Kimia Organike, për klasën e katërt të shkollës së mesme, Prishtinë, 1990.
 • N.M. Daci, Kimia Organike Eksperimentale, ASHAK – Libri Shkollorë, Prishtinë, 1998.
 • N.M. Daci, Kimia Organike, botim i dytë i zgjeruar dhe i ndryshuar 30%, Prishtinë, 1996.
 • N.M. Daci, Kimia e Mjedisit, Ndotja industriale – Parandalimi, ASHAK – Libri Shkollorë, Prishtinë, 1998.
 • S.T.Gashi, N.M.Daci, Xh.M.Ahmeti,T.J.Selimi and Esat Hoxha,”Chemistry for protection of the environment 1987,Elsevier,Amsterdam,NewYork,Oxford,91,1988.
 • N.M.Daci, Kimia Organike, botimi i tretë i plotësuar, Prishtinë, 2003.
 • N.M.Daci, M.Daci-Ajvazi, botimi i katërt i plotësuar, Prishtinë, 2009.
 • Nexhat Daci, Majlinda Daci-Ajvazi, Kimi Organike, Tekst Universitarë, Botimi i Vtë i plotësuar, 2014, Libri Shkollorë.
 • N.M.Daci, M.Daci-Ajvazi, Shkenca e Mjedisit-Zhvillim i Qëndrueshëm, ASHAK, Dhjetorë 2014.


Gjuhë tjetër përveç gjuhës amtare:

 • Gjuhë angleze (aktiv)
 • Gjuhë Gjermane (pasiv)
 • Gjuhë Serbe (aktiv)
 • Gjuhë Kroate (aktiv)