DACI, Nexhat / KIMIA E MJEDISIT: ndotja industriale – parandalimi
Redaktor Minir Dushi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN, 1998, 208 f., me il., 17x24 cm. (Botime të veçanta XXVIII / Seksioni i Shkencave të Natyrës. Libri 5).
Tit. në faqen paral.: Environmental chemistry: industrial pollution – prevention. Bibliogr.: f. 203-204. Indeks
KDU 502.3/.7
COBISS.KS-ID 2048023709