DACI, Nexhat / KIMIA ORGANIKE EKSPERIMENTALE
Redaktor Minir Dushi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN, 1998, 323 f., me il., 17x24 cm. (Botime të veçanta XXIV / Seksioni i Shkencave të Natyrës. Libri 4).
Tit. në faqen paral.: Organic experimental chemistry. Bibliogr.: f. 323. Indeks.
KDU 547
COBISS.KS-ID 2048023453