Projektet e përbashkëta

LEKSIKON - VENDBANIMET E KOSOVËS, I-II
FJALORI ENCIKLOPEDIK I KOSOVËS
Kosova, a monographic survey