Kosova, a monographic survey

Versioni anglisht i monografisë “Kosova”

Projekt i përbashkët i të gjitha seksioneve të ASHAK-ut. Pas përgatitjes së botimit në gjuhën shqipe, i cili doli nga shtypi dhe u promovua në pjesën e parë të vitit 2011, filloi redaktimi dhe përgatitjet për përkthimin e materialeve të kësaj monografie në anglisht. Versioni anglisht, më i shkurtër dhe më i përmbledhur sesa versioni shqip, doli nga shtypi në fillim të muajit prill dhe tashmë është në qarkullim. Mund të gjendet në librarinë e Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës si dhe në libraritë më të mëdha të Prishtinës.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print