Simpozium shkencor ndërkombëtar: Pavarësia e Kosovës dhe sfidat e shtetndërtimit

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Seksioni i Shkencave Shoqërore, organizoi Simpoziumin shkencor ndërkombëtar “Pavarësia e Kosovës dhe sfidat e shtetndërtimit”.

Simpoziumi u mbajt më 17 maj 2018, në mjediset e Akademisë.

Fjala e hapjes e Sekretares së Seksionit të Shkencave Shoqërore, anët. korresp. Justina Shiroka-Pula

Programi dhe abstraktet

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print