Seksioni i Shkencave Shoqërore

Bashkëpunimi ekonomik Shqipëri – Kosovë në kuadrin e integrimeve rajonale e më gjerë
Privatizimi dhe ristrukturimi i ekonomisë së Kosovës me përqendrim në rastin e Trepçës