Banneri
 

Seksionet

Akademia ka katër seksione:

    Seksionin e Gjuhësisë dhe të Letërsisë
    Seksionin e Shkencave Shoqërore
    Seksionin e Shkencave të Natyrës
    Seksionin e Arteve.

Seksionet udhëhiqen nga sekretarët e seksioneve. ASHAK-u ka edhe Departamentin e Bibliotekës dhe të Administratës.