Banneri
 

Seksionet

Akademia ka katër seksione:

Seksionin e Gjuhësisë dhe të Letërsisë
Seksionin e Shkencave Shoqërore
Seksionin e Shkencave të Natyrës
Seksionin e Arteve.

Seksionet udhëhiqen nga sekretarët e seksioneve.