baneri i natyres
 

Minir Dushi, VEPRIMTARIA SHKENCORE NË "TREPÇË" (1950-1989)

Botime të veçanta LXXVI, Seksioni i Shkencave të Natyrës, Libri 14