baneri i natyres
 

Latif R. Susuri, FJALOR, BIMË - DËMTUES - PATOGJENË

Botime të veçanta LXI, Seksioni i Shkencave të Natyrës, Libri 12