baneri i natyres
 

Minir Dushi, ZHVILLIMI I SHKENCAVE TË XEHETARISË DHE METALURGJISË NË KOSOVË (1970-2005) (ASPEKTET KUADROVIKE)

Botime të veçanta LX, Seksioni i Shkencave të Natyrës, Libri 11