baneri i natyres
 

Nexhat M. Daci, KIMIA E MJEDISIT, NDOTJA INDUSTRIALE - PARANDALIMI

Botime të veçanta XXVIII, Seksioni i Shkencave të Natyrës, Libri 5