qendra
 

Qendra Leksikografike-Enciklopedike

Qendër hulumtuese për çështje të leksikografisë dhe veprimtarisë enciklopedike.
Projekti i parë, në punë e sipër, është Fjalori Enciklopedik i Kosovës.
Projekti në vijim: Korpusi i gjuhës shqipe dhe digjitalizimi i materialeve të shqipes së shkruar.