• Ligji pĂ«r AkademinĂ« e Shkencave dhe tĂ« Arteve tĂ« KosovĂ«s

  shkarko dokumentin  
 • Organogrami i ASHAK-ut

  shkarko dokumentin  
 • KASH e ASHAK-ut (2015-2017)

  shkarko dokumentin  
 • Qarkorja mbi propozimin e kandidatĂ«ve pĂ«r zgjedhjen e anĂ«tarĂ«ve tĂ« rregullt dhe korrespondentĂ« tĂ« AkademisĂ« (2012)

  shkarko dokumentin  
 • Rregullore mbi veprimtarinĂ« botuese tĂ« ASHAK-ut

  shkarko dokumentin  
 • Rregullore pĂ«r propozimin dhe zgjedhjen e anĂ«tarĂ«ve tĂ« ASHAK-ut

  shkarko dokumentin  
 • Rregullore mbi propozimin dhe zgjedhjet e anĂ«tarĂ«ve tĂ« kryesisĂ« sĂ« ASHAK-ut

  shkarko dokumentin  
 • Statuti i AkademisĂ« sĂ« Shkencave dhe tĂ« Arteve tĂ« KosovĂ«s

  shkarko dokumentin