Zgjedhja e Nënkryetarit

Kuvendi i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 29.12.2015, zgjodhi për nënkryetar të këtij institucioni, për pjesën e mbetur të mandatit, akademik Ali Aliun. Zgjedhja u bë në përputhje me normat statutore dhe ligjore në fuqi. Këtë funksion deri në vdekje e ushtroi akademik Pajazit Nushi.

Shërbimi profesional i Akademis