Vizita e ambasadorit të BE-së Tomash Sunjog në ASHAK

https://www.facebook.com/europehousekosovo/posts/373789304224893