U promovua botimi “Komfori termik”

Më 28 qershor 2021 në ambientet e ASHAK-ut u bë promovimi publik i librit me titull “Komfori termik” të autorëve akademik Fejzullah Krasniqi, dhe prof. Rexhep Selimaj. Në promovim morën pjesë anëtarë të ASHAK-ut si dhe rektorët e Universitetit të Prishtinës dhe të Gjilanit, dekani dhe një pjesë e stafit të Fakultetit të Makinerisë.

Fjalën përshëndetëse e mbajti sekretari i Seksionit të Shkencave të Natyrës, prof. Fetah Podvorica, anëtar korrespondent, ndërsa në emër të recensentëve të librit “Komfori termik” fjalimin e mbajti akademik Isuf Krasniqi. Fjalimin e tij e gjeni në vegëzen e dhënë.

Në fund të promovimit nga një fjalë rasti e mbajtën autorët e librit akademik Fejzullah Krasniqi dhe prof. Rexhep Selimaj.

Video regjistrimi nga promovimi: https://youtu.be/4X1Ws1yZTM8

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print