U paraqitën botimet “Në botën e përbashkët: tradita, tranzicioni, anomia”, dhe “Fshehja e krimit: politika serbe e mashtrimeve të mëdha në Kosovë”

Në mjediset e Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, të enjten, me datë 23 qershor, në orën 11:00, Seksioni i Shkencave Shoqërore të ASHAK-ut paraqiti botimet:

  1. “Në botën e përbashkët: tradita, tranzicioni, anomia” Anton K. Berishaj, Prishtinë 2021 dhe
  2. “Fshehja e krimit: politika serbe e gënjeshtrave të mëdha” nga Anton Vukpalaj, Prishtinë 2021.

Për botimin “Në botën e përbashkët: tradita, tranzicioni, anomia” folën akademik Muhamedin Kullashi, recensent dhe akademik Anton K. Berishaj, autor.

Për botimin “Fshehja e krimit: politika serbe e gënjeshtrave të mëdha” folën akademik Anton K. Berishaj, recensent dhe Anton Vukpalaj, autor.