U nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit (2024-2025) midis ASHSH-së dhe ASHAK-ut

U nënshkrua sot marrëveshja e bashkëpunimit midis Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë së Shkencave e të Arteve të Kosovës në kuadër të protokollit dyvjeçar të veprimtarive të përbashkëta 2024-2025.

Marrëveshja u nënshkrua për Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës (ASHAK) nga Kryetari i saj, akad. Mehmet Kraja, dhe për Akademinë e Shkencave të Shqipërisë (ASHSH) nga Kryetari akad. Skënder Gjinushi.

Akad. Skënder Gjinushi theksoi se protokolli i radhës që po firmoset sot për bashkëpunimin e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë me Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës ka si qëllim bashkëpunimin në të gjitha fushat.

Marrëveshja ka si qëllim që të vazhdojë të zhvillohet  tradita e bashkëpunimit të frytshëm kërkimor-shkencor mes dy akademive  pas bisedimeve dhe shkëmbimit tё mendimeve pёr zhvillimin e mëtejshëm tё marrëdhënieve ndërinstitucionale nё përfundim tё periudhës sё protokollit për vitet 2022-2023.

Akad. Gjinushi vuri në dukje se për përforcimin e këtij bashkëpunimi për periudhën 2024-2025, do të mbahet parasysh rëndësia e ndërmarrjes së nismave të përbashkëta shkencore nga të dyja palët, e shkëmbimit të kërkuesve, përvojave dhe informacionit shkencor, mbështetur në marrëveshjen-kuadër të nënshkruar ndërmjet dy akademive.

Akad. Kraja, Kryetar i ASHAK, foli për përparësitë e këtij bashkëpunimi me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë dhe shprehu sigurinë e tij se vështirësitë që dalin gjatë punës në realizimin e projekteve të përbashkëta do të përballohen me rritjen e eficiencës dhe të ndikimit të kapaciteteve shkencore në mirëqeverisje, por edhe me mbështetjen e qeverive të të dyja vendeve.

Veprimtaritë e përbashkëta që i bashkëngjiten marrëveshjes së nënshkruar konsistojnë në konferencat ndërkombëtare dhe mbarëkombëtare, tryezat shkencore, projektet, botimet dhe bashkëpunimet ndërmjet qendrave të kërkimit shkencor.

Ndër veprimtaritë e përbashkëta janë edhe tri veprat madhore: Enciklopedia shqiptare; Fjalor i madh i gjuhës shqipe; Histori e shqiptarëve.

Protokolli do të zbatohet duke lënë hapësirat për zgjerimin dhe shtimin e aktiviteteve gjatë punës së përbashkët të të dyja akademive.