U bë paraqitja e botimeve të ASHAK-ut

Paraqitja e botimeve të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës u bë më 18 mars 2015, ora 12:00, në ambientet e Akademisë.

Fjala e Kryetarit të ASHAK