Tryezë shkencore: “Letërsia shqipe në shkrimet enciklopedike”

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, organizoi Tryezën shkencore “Letërsia shqipe në shkrimet enciklopedike”. Tryeza filloi të premten, më 7 qershor 2013, në orën 9:00, në mjediset e Akademisë.

 

Kumtesat:

1. Ali Aliu: Letërsia në funksion enciklopedik;
2. Sabri Hamiti: Për një enciklopedi të letërsisë shqipe;
3. Dhurata Shehri: ‘Zërat e mëdhenj’ dhe ‘zërat e lartë’ në fjalorë enciklopedikë shqiptarë;
4. Ardian Marashi: Përfaqësimi i letërsisë shqipe në disa enciklopedi franceze;
5. Fatmir Sylejmani: Letërsia shqipe në tekstet enciklopedike në Maqedoni;
6. Floresha Dado: Letërsia në botimet enciklopedike: çështje përzgjedhjeje apo metodologji e vlerësimit historiko-estetik?
7. Bashkim Kuçuku: Letërsia shqipe në tekste enciklopedish të huaja, përkatësisht, frënge;
8. Kujtim M. Shala: Letërsi e enciklopedi;
9. Ymer Çiraku: Letërsia si diversitetet stilistik – dhe klasifikimi (interpretimi) koheziv i saj;
10. Shaban Sinani: Letërsia shqipe në studimet universitare europiane: rasti Kadare;
11. Nehas Sopaj: ‘Princeton Encyklopedia of Poetry’ për poezinë shqipe;
12. Persida Asllani: (Mos)koordinimi mes zërave të nocioneve, të gjinive e llojeve letrare dhe zërave të autorëve të letrave shqipe;
13. Stefan Çapaliku: Bashkëkohësia e  artistëve shqiptarë në botë;
14. Vjollcë Berisha: Letërsia në tekstet enciklopedike;
15. Nysret Krasniqi: Letërsia e Kosovës dhe enciklopedia;
16. Laura Smaqi: Letërsia shqipe mes dy luftërave botërore në Fjalorin Enciklopedik Shqiptar të 2008-9-ës;
17. Kastriot Gjika: A është dija enciklopedike, dije bashkëkohore?
18. Salajdin Saliu: Letërsia e krijuar nga shqiptarët e Maqedonisë në tekstet enciklopedike;

Programi