“Fan S. Noli si kompozitor dhe studiues muzikor” – Tryezë Muzikologjike

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës,
Seksioni i Arteve, organizoi Tryezë Muzikologjike me temën:

Fan S. Noli si kompozitor dhe studiues muzikor

Trajtesat e tyre i parashtruan:
Akademik Engjëll Berisha, Portreti i Fan Nolit në fushën e muzikës me akcent në atë sakrale të ritit lindor;
Akademik Zeqirja Ballata, Fan Noli si krijues muzikor.

Tryeza u mbajt të martën, më 18.12.2012, në orën 11:00, në mjediset e Akademisë.