Tre anëtarë të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës zgjidhen anëtarë të jashtëm të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

Sot më 5 korrik 2023, ora 12.00, në sallën “Aleks Buda” në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë u zhvillua mbledhja e Asamblesë.

Akad. Shaban Sinani, sekretar shkencor i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, i ftoi të pranishmit të nderojnë Himnin Kombëtar. Pas kësaj e shpalli mbledhjen ceremoniale të hapur, duke ia kaluar fjalën Kryetarit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë akad. Skënder Gjinushit.
Akademik Skënder Gjinushi u uroi mirëseardhjen anëtarëve të Asamblesë dhe sipas rendit të ditës, sipas nenit 6 të Ligjit 53/2019, për zgjedhjen e tre anëtarëve të jashtëm të rinj, anëtarë të Akademisë se Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, prezantoi kandidaturat e akademikëve Mehmet Kraja, Sabri Hamiti dhe Fejzullah Krasniqi.

Akademik Mehmet Krajës iu dorëzua diploma e anëtarit të jashtëm të Akademisë së Shkencave së Shqipërisë nga Kryetari i Akademisë së Shkencave së Shqipërisë akad. Skënder Gjinushi me motivacionin:
“Mehmet Kraja
Personalitet me veprimtari e kontribute të shumanshme në kulturën shqiptare, si tregimtar e romancier; si dramaturg e skenarist; si kritik letrar; publicist e eseist; si drejtues i disa prej tribunave më të rëndësishme të mendimit qytetar dhe letrar në historinë e Kosovës e veprimtar publik i vijës së parë në momente kyçe për vendin; figurë qendrore akademike; autor i mbi 15 romaneve, 6 vëllimeve me tregime; 7 dramave dhe 11 shfaqjeve teatrore, si dhe i 5 vëllimeve me kritikë e studime; fitues i më shumë se 10 çmimeve dhe mirënjohjeve letrare e artistike në Shqipëri e në Kosovë; i njohur për pjesëmarrjen e tij referenciale në debatet më të rëndësishëm për identitetin e shqiptarëve, historinë politike të tyre, komplekset dhe psikozat kombëtare e raportet ndërshqiptare; anëtar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës dhe kryetar i saj prej dy mandatesh; me një rol përcaktues për mbarësinë e nismave dhe projekteve më të rëndësishme shkencore me karakter mbarëkombëtar.”Akademik Mehmet Kraja shprehu falënderimin për përfshirjen në gjirin e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë si anëtar i jashtëm dhe vuri në dukje se kjo akademi pavarësisht nga ndryshimet e mëdha që kanë ndodhur, ekzistenca e saj është shoqëruar me prurje idesh të lidhura ngushtë me dimensionin më vital të historisë së kombit shqiptar, me albanologjinë, me historinë, me shkencat e tjera shoqërore dhe ato të natyrës, të cilat përbejnë korpusin e madh të dijes dhe identitetit. Studimet që kanë buruar nga ky institucion kanë synuar të zënë vendin e vlerave më të qëndrueshme dhe të arritjeve tona më të mëdha në fushën e shkencës dhe të dijes. – tha akad. Mehmet Kraja.
Nga foltorja e Akademisë së Shkencave akad. Kraja shprehu dëshirën të përçonte vetëm një mesazh: se nxitja institucionale e një fryme idealiste në krijimtarinë shkencore dhe artistike ndoshta do t’i ndryshonte disa trende negative, në të cilat janë përfshirë shoqëritë tona. Kjo nuk ka të bëjë më politiken, e cila ka shumë të mësojë nga kjo frymë bashkëpunimi që ekziston mes dy akademive tona, por më shumë se kaq ka të bëjë më dijen si dinjitet dhe vlerë, që duhet të respektohet në mënyrë të ndërsjellët. Mbarë mileu shqiptarë ka nevojë për këtë ristrukturim dituror.

Akademik Sabri Hamitit iu dorëzua diploma e anëtarit të jashtëm të Akademisë së Shkencave së Shqipërisë nga akad. Rexhep Meidani me motivacionin:
“Sabri Hamiti
Studiues i mirënjohur i historisë së letërsisë shqipe prej fillimeve deri në kohën e sotme; me botime të thelluara posaçërisht për autorë dhe zhvillimeve të mënjanuara, të ndaluara apo të përjashtuara në historishkrimin e letërsisë në Shqipëri e në Kosovë; i vlerësuar për rolin orientues të studimeve të tij në pikëpamje të shkollave letrare, duke përfshirë atë të grupimit vox clamantis in deserto; të ndërveprimit midis jetës dhe veprës së shkrimtarit; të përveçimit të tyre përmes stilit; me veprimtari universitare në gjithë hapësirën historike shqiptare; autor i mbi 50 veprave monografike studimore dhe letrare; fitues i shumë çmimeve kombëtare e mbarëkombëtare për merita shkencore e krijuese, anëtar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës.”
Akad. Sabri Hamiti shprehu gëzimin për zgjerimin e bashkëpunimit mes dy akademive dhe u shpreh se i është bërë një nderim i madh si shenjë mirënjohjeje dhe mirësie. Dhe mirënjohja dhe mirësia është mirë të qëndrojnë bashkë, për të pasur një trekëndësh të komunikimit njerëzor, shpirtëror dhe intelektual”-tha akad. Sabri Hamiti.

Akademik Fejzullah Krasniqit  iu dorëzua diploma e anëtarit të jashtëm të Akademisë së Shkencave së Shqipërisë nga ambasadori i Kosovës në Shqipëri, Skënder Durmishi me motivacionin:
“Fejzullah Krasniqi
Intelektual me veprimtari të shquar akademike dhe universitare në fushën e termofikimit e të rrjeteve termike, të termoenergjetikës dhe të termoteknikës, të termodinamikës energjetike, ngrohjes e klimatizimit; titullar i disa prej disiplinave universitare të këtyre fushave në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut e në Shqipëri; me një karrierë të suksesshme në drejtimin e njësive kërkimore universitare të disa niveleve; autor e bashkautor i mbi 110 artikujve shkencorë të botuar në revista brenda vendit dhe në tribuna shkencore të indeksuara jashtë;  autor e bashkautor i tetë teksteve universitare dhe i katër studimeve monografike; bashkëpunëtor dhe kontribuues në projekte të përbashkëta ndërakademike; i njohur për kompetencën në zgjidhjen e problemeve të fushës së ekspertizës; anëtar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës.”
Akad. Fejzullah Krasniqi  falënderoi dhe tha se shkenca nuk ka kufij, është universale. Arritjet shkencore kanë kuptim vetëm kur janë në shërbim të plotë të njerizimit.
“Qenia anëtar i jashtëm për mua është një nder i madh, që më sjell kënaqësi të cilën dua ta ndaj bashkë me të gjithë anëtarët e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. – tha akad. Fejzullah Krasniqi.