Telegram ngushëllimi për Akademinë e Shkencave të Shqipërisë

AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE E KOSOVËS
Kryesia
Prishtinë, 11 maj 2020

Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

Të nderuar miq dhe kolegë,
Me pikëllim të thellë morëm lajmin për vdekjen e papritur të akademik Gudar Beqirajt, ish-kryetarit dhe nënkryetarit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, pedagogut shumëvjeçar të Fakultetit të Shkencave të Universitetit të Tiranës dhe drejtuesit të institucioneve arsimore dhe shkencore të Republikës së Shqipërisë, autorit të një sërë tekstesh dhe kontributesh shkencore të rëndësishme nga fusha e informatikës dhe gjeostatistikës.
Kolegët dhe miqtë e akademik Beqirajt nga Prishtina e mbajnë mend periudhën e frytshme të bashkëpunimit ndërmjet Akademisë së Shkencave dhe e Arteve të Kosovës dhe Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, përgjatë viteve sa ishte ai në krye të Akademisë së Shqipërisë, si kryetar dhe nënkryetar i saj.
Me këtë rast, na lejoni që të shprehim ngushëllimet tona të sinqerta drejtuar kolegëve të akademik Beqirajt dhe institucionit ku ai dha kontribut të çmuar, Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.
Përfitojmë nga rasti që, përmes jush, ngushëllimet tona të sinqerta t’ia drejtojmë edhe familjes së akademik Beqirajt.

Për Kryesinë e ASHAK
Akademik Mehmet Kraja, kryetar