“Sistemi i arsimit, tregu i punës dhe zhvillimi ekonomik: Sfidat dhe perspektivat” – Konferencë shkencore ndërkombëtare

Konferenca u mbajt më 26 dhe 27 tetor 2018 dhe u organizua nga Këshilli organizues, në përbërje: akademik Isa Mustafa, akademik Hivzi Islami, akademik Vinko Kandžija, Universiteti i Rjekës, Kroaci, profesor Tina Harrison, Universiteti i Edinburgut, Skoci, profesor Aziz Pollozhani, Universiteti “Nënë Tereza”, Shkup, Maqedoni, anëtar korrespondent Arsim Bajrami, anëtare korrespondente Justina Shiroka-Pula.

Konferencën e hapi anëtare korrespondente Justina Pula, sekretare e Seksionit të Shkencave Shoqërore, ndërsa folësit kryesor në Konferencë ishin: Will Bartlett, London School of Economics (Angli), me temën: “Kontributi i arsimit të lartë për formimin e shkathtësive dhe zhvillimin ekonomik në Ballkanin Perëndimor” dhe Dijana Vican, Universiteti i Zarës (Kroaci), me temën: “Reformat e arsimit dhe ndërkombëtarizimi i arsimit si forca lëvizëse dhe bartëse të ndryshimeve sociale dhe ekonomike në vendet në zhvillim”.

Me kumtesa në Konferencë u paraqitën rreth 35 pjesëmarrës.

Konferenca i përfundoi punimet me sukses.

Kontributet autoriale të saj do të botohen në një vëllim të veçantë gjatë vitit 2019.

Galeria

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print