Shpërblimi mbështetës 2016

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, të premten, më 22 prill 2016, në orën 12:00, në një ceremoni të veçantë, në mjediset e saj, ndan SHPËRBLIMIN MBËSHTETËS 2016 për kandidatin e moshës së re që ka arritur rezultate të larta në fushën e shkencës.