Paraqitja e botimit “Fibracionet”, autor Qamil Haxhibeqiri

Të mëkurën, më 18 dhjetor 2019, në orën 12:00, në sallën e Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, u paraqit libri “Fibracionet” i anëtarit korrespondent, prof. dr. Qamil Haxhibeqiri.

Video incizimi nga paraqitja: https://youtu.be/soyYSNCh6A0