Promovimi i botimit “Akademik Aleks Buda – Kujtime”

Promovimi i botimit “Akademik Aleks Buda – Kujtime”  të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë do të bëhet më 5 qershor 2015, në orën 12:00, në ambientet e Akademisë.

Fletëpalosje