Paraqitja e botimeve të ASHAK-ut

Paraqitja e botimeve të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës u bë më 31 maj 2017, në orën 12:00, në mjediset e Akademisë.

Fjala e Kryetarit të ASHAK, akademik Hivzi Islami

Programi

Ftesa