Prof. Fetah Podvorica u zgjodh anëtar korrespondent i ASHAL të Dijonit të Francës

Prof. Fetah Podvorica, anëtar korrespondent i ASHAK-ut, më 10 prill 2019, në Akademinë e Shkencave, e Arteve dhe të Letërsisë të Dijonit të Francës, themeluar më 1740, anëtar korrespondent i së cilës është zgjedhur më 25 mars 2017, mbajti ligjëratën inauguruese “Modification des surfaces de matériaux avec des groupes organiques et dégradation de polluants organiques persistants par voie électrochimique”

https://www.bienpublic.com/pour-sortir/loisirs/Rencontre-conference/Conferences/Bourgogne/Cote-d-or/Dijon/2019/04/10/Communication-avec-fetah-i-podvorica

http://www.academie-sabl-dijon.org/wp-content/uploads/programme.pdf

Pas ligjëratës dhe debatit me publikun, Prof. Podvoricës iu dorëzua nga kryetari i kësaj Akademie, Akademik Christian Tavernier, certifikata e pranimit anëtar korrespondent i Akademisë së Shkencave, e Arteve dhe të Letërsisë të Dijonit të Francës.

 

Certifikata