Paraqitja e Leksikonit “Vendbanimet e Kosovës, Tabloja fizike-hapësinore, demografike dhe funksionale, Vëllimi I – Qendrat Urbane”

Më 6 shtator 2018 në mjediset e Akademisë u bë paraqitja e “Leksikonit të vendbanimeve, vëllimi I, Qendrat urbane”. Për botimin folën kryeredaktori akademik Hivzi Islami, recensenti akademik Anton K. Berishaj dhe prof. Dr. Sabri Laçi nga Fakulteti Histori-Filologji i Universitetit Shtetëror të Tiranës, ekspert i njohur në fushën e gjeoshkencave.

Nga folësit u cilësua si botim që përmbushi një nevojë të madhe  për gjeoshkencat, shkencat sociale dhe opinionin e gjerë lexues dhe shfrytëzues. Botimi do të jetë një trashëgimi e rëndësishme për shkencën dhe kulturën tonë në përgjithësi.

Në paraqitje morën pjesë anëtarë të Akademisë, ekspertë nga shkencat gjeohapësinore, gjeografë, historianë, sociologë, urbanistë, planerë, ekonomistë dhe të interesuar të tjerë.

 

Fjala e kryeredaktorit akademik Hivzi Islami