Paraqitja e botimeve të Universitetit të Tiranës në Panairin Mbarëkombëtar të Librit Akademik dhe Shkencor

Më 25 prill 2023, në Panairin Mbarëkombëtar të Librit Akademik dhe Shkencor, që u mbajt në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, Universiteti i Tiranës promovoi botimin “The Evaluation of Air Quality in Albania by Moss Biomonitoring and Metals Atmospheric Deposition” autore Pranvera Lazo.

Në promovim morën pjesë anëtarë të Akademisë së Kosovës dhe të Shqipërisë, profesorë të Universitetit të Prishtinës dhe të Universitetit të Tiranës dhe të interesuar të tjerë.