Njoftim

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës njofton se sot, më 05.12.2012, në Kuvendin zgjedhor të saj zgjodhi:

Anëtarë të rregullt (akademikë):

– Nga Seksioni i Shkencave të Natyrës:
1. Isuf Krasniqi
2. Fejzullah Krasniqi

– Nga Seksioni i Shkencave Shoqërore:
1. Isa Mustafa

Anëtarë korrespondent:

– Nga Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë:
1. Mehmet Halimi
2. Zejnullah Rrahmani

– Nga Seksioni i Shkencave Shoqërore:
1. Jusuf Bajraktari
2. Edi Shukriu
3. Arsim Bajrami
4. Anton K. Berisha

– Nga Seksioni i Shkencave të Natyrës:
1. Arsim Morina
2. Qamil Haxhibeqiri
3. Ruzhdi Pllana
4. Salih Gashi

– Nga Seksioni i Arteve:
1. Xhevdet Xhafa
2. Luan Mulliqi

– Njëherësh Kuvendi i Akademisë zgjodhi anëtarë të jashtëm:
1. Alajdin Abazi
2. Kolec Topalli
3. Oliver Schmit
4. Radoslav Katičić

Me respekt,

Sekretare e Akademisë
Lendita Juniku Pula