Njoftim për zgjedhjen e anëtarëve të rinj të ASHAK-ut

Në Prishtinë, më 22 dhjetor 2020
Nr. ref.: 887

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës njofton se më 22 dhjetor 2020 në Kuvendin zgjedhor të saj zgjodhi:

Anëtarë të rregullt (akademikë):

I. Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë
1. Kujtim SHALA

II. Seksioni i Shkencave Shoqërore
1. Edi SHUKRIU
2. Justina SH. PULA
3. Muhamedin KULLASHI

Anëtarë korrespondentë:

I. Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë
1. Nysret KRASNIQI
2. Shkumbin MUNISHI

II. Seksioni i Shkencave Shoqërore
1. Besnik KRASNIQI

Anëtarë të jashtëm:
1. Abdylmenaf BEXHETI
2. Brian D. JOSEPH
3. Irena SAWICKA

Shërbimi Profesional, Administrativ dhe Teknik i ASHAK-ut