Njoftim për zgjedhjen e anëtarëve të Akademisë

Në Prishtinë, më 21 dhjetor  2016
Nr. Ref.: 1392

NJOFTIM

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës njofton se në Kuvendin e saj zgjedhor më 21 dhjetor 2016, zgjodhi:

Anëtarë të rregullt (akademik):
I. Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë:
1. Zejnullah RRAHMANI
II. Seksioni i Shkencave Shoqërore:
1. Anton K. BERISHAJ
2. Jusuf BAJRAKTARI

Anëtarë korrespondentë:
I. Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë:
1. Bardh RUGOVA
2. Kujtim SHALA
II. Seksioni i Shkencave Shoqërore:
1. Frashër DEMAJ
2. Gjyljeta MUSHKOLAJ
3. Justina PULA
4. Muhamedin KULLASHI
III. Seksioni i Shkencave të Natyrës:
1. Fetah PODVORICA
2. Myzafere LIMANI

Anëtarë të jashtëm:
1. Bahri BECI
2. Kristaq PRIFTI
3. Matteo MANDALA
4. Mentor PETRELA

Shërbimi Profesional, Administrativ dhe Teknik i ASHAK-ut

Njoftimi