Njoftim për shpalljen e zgjedhjeve për anëtarë të ri të Akademisë

Kryesia e Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 30 gusht 2016, vendosi të shpallë zgjedhjet për anëtarë të saj, më 1 shtator 2016 dhe miratoi Qarkoren për propozimin e kandidatëve për zgjedhjen e anëtarëve të Akademisë.

Qarkorja do t’u dërgohet të gjitha këshillave të fakulteteve të universiteteve publike dhe këshillave shkencorë të instituteve shkencore që financohen nga Buxheti i Republikës së Kosovës.

Qarkorja për propozimin e kandidatëve për zgjedhjen e anëtarëve të Akademisë