Njoftim – Nënshkruhet Protokolli i bashkëpunimit midis ASHAK-ut dhe ASHSH-së.

Këto ditë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës dhe Akademia e Shkencave të Shqipërisë, nënshkruan Protokollin e bashkëpunimit kërkimor-shkencor dhe artistik për vitet 2015-2017. Ky është Protokolli i tetë me radhë mbi bazë të Marrëveshjes së vitit 2000, të nënshkruar në Tiranë. Protokolli për këtë periudhë dyvjeçare përfshin një gamë të gjerë temash, projektesh, botimesh, tryezash dhe konferencash të përbashkëta nga shkencat albanologjike, kulturo-historike, nga shkencat shoqërore, të natyrës dhe nga sfera e arteve. Me protokoll parashihet të mbahen disa tryeza dhe konferenca shkencore për tema të rëndësishme shkencore dhe artistike, si dhe të shënohen përvjetorë për figura të mëdha të shkencës dhe të kulturës shqiptare, pastaj të mbahen ligjërata të ndërsjella të akademikëve dhe punonjësve shkencorë për çështje të rëndësishme dhe aktuale shkencore dhe artistike, të bëhet përurimi dhe këmbimi i rregullt i literaturës dhe informatave etj.

PROTOKOLLI (2015 – 2017)