Nënshkrimi i marrëveshjes midis Akademisë së Mbishkrimeve dhe të Letërsisë të Francës dhe ASHAK

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës dhe Akademia e Mbishkrimeve dhe e Letërsisë të Francës, nënshkruan sot marrëveshjen e bashkëpunimit.

Marrëveshja u nënshkrua në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës nga Kryetari i ASHAK-ut, Akademik Hivzi Islami dhe Sekretari permanent i Akademisë së Mbishkrimeve dhe të Letërsisë të Francës, Michel Zink.

 

Fjala e Kryetarit