Mirënjohje ASHAK-ut

Biblioteka e qytetit të Prizrenit në 70 vjetorin e themelimit të saj i jep mirënjohje Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, për kontributin e dhënë për pasurimin e fondit të librit të Bibliotekës së qytetit të Prizrenit.