Memorandumi i bashkëpunimit midis ASHAK dhe BAS

Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit midis ASHAK dhe BAS

Ju njoftojmë se më 13 qershor 2012, ora 11:00, u nënshkrua Memorandumi i bashkëpunimit midis Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës dhe Akademisë së Shkencave të Bullgarisë për vitet 2012-2015.