Mbledhje komemorative dhe homazhe për anëtarin korrespondent Ruzhdi Pllana

Në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, u mbajt mbledhje komemorative dhe u bënë homazhet në nderim të figurës së anëtarit korrespondent Ruzhdi Pllana.

Fjala e Kryetarit të ASHAK

Telegrami Presidenca

Telegrami MASHT

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print