Konferenca shkencore “Roli i këmbimit të dhuratave në konstituimin e lidhjeve shoqërore”

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës (ASHAK) nën përkujdesjen e Seksionit të Shkencave Shoqërore, në Prishtinë organizoi konferencën shkencore njëditore “Roli i këmbimit të dhuratave në konstituimin e lidhjeve shoqërore”, e cila u mbajt me datën 28 tetor 2022.