Ligjëratë inauguruese e prof. dr. Salih Gashit, anëtar korrespondent

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, organizoi ligjëratën inauguruese të anëtarit korrespondent, prof. dr. Salih Gashit, me temë:

“PROCESET MEMBRANORE DHE ZBATIMI I TYRE”.

Ligjërata u mbajt të enjten, më 13 shkurt 2014, në orën 11:00, në mjediset e Akademisë.