Ligjëratë inauguruese e prof. dr. Oliver Jens Schmitt, anëtar i jashtëm

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, organizoi ligjëratën e anëtarit të jashtëm, profesor dr. Oliver Jens Schmitt, me temë: “BALLKANOLOGJIA SI DETYRË SHKENCORE”

Ligjërata u mbajt të hënën, më 29 qershor 2015, në orën 12:00, në mjediset e Akademisë.

Fjala e Kryetarit të ASHAK-ut, Akademik Hivzi Islami

Ligjërata e profesor dr. Oliver Jens Schmitt

Fletëpalosja