Ligjëratë inauguruese e prof. dr. Mentor Petrela, anëtar i jashtëm

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, organizoi ligjëratën e anëtarit të jashtëm, profesor dr. Mentor Petrela, me temë: “TRANSHUMANIZMI – REALITET MITOLOGJIK EVOLUCIONIST?”

Ligjërata u mbajt të hënën, më 24 prill 2017, në orën 11:00, në mjediset e Akademisë.

Fjala e Kryetarit

Projektimi