Ligjëratë inauguruese e prof. dr. Edi Shukriut, anëtare korrespondente

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, organizoi ligjëratën inauguruese të anëtares korrespondente, prof. dr. Edi Shukriut, me temë:

“TEJ IMAZHIT ARKEOLOGJIK – KOSMOLOGJIA DARDANE”.

Ligjërata u mbajt të enjten, më 17 prill 2014, me fillim në orën 11:00, në mjediset e Akademisë.