Ligjëratë inauguruese e prof. dr. Arsim Bajramit, anëtar korrespondent

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, organizoi ligjëratën inauguruese të anëtarit korrespondent, prof. dr. Arsim Bajramit, me temë:

“ARGUMENTIMI KUSHTETUES JURIDIK I PAVARËSISË SË KOSOVËS DHE VENDIMI I GJND-së”.

Ligjërata u mbajt, të mërkuren, më 15 maj 2013, në orën 11:00, në mjediset e Akademisë.

Prezantimi