Ligjëratë inauguruese e akademik Kolec Topallit, anëtar i jashtëm

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, organizoi ligjëratën e anëtarit të jashtëm, akademik Kolec Topallit, me temë:

“DISA REZULTATE NË STUDIMIN E ZHVILLIMIT HISTORIK TË GJUHËS SHQIPE”.

Ligjërata u mbajt të enjten, më 28 shkurt 2013, në orën 12:00, në mjediset e Akademisë.

Fjala e kryetarit të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, akademik Hivzi Islami

Ligjërata e mbajtur

Fjala e mbajtur e akademik Kolec Topallit me rastin e pranimit anëtar i jashtëm i Akademisë